Ska förlagen ta över ansvaret för böckers innehåll?

Enligt DN pågår det en statlig utredning om att flytta ansvaret för en boks innehåll från författaren till förläggaren (länk borttagen pga trasig). I artikeln yttrar sig några författare och förläggare, som verkar tämligen eniga om att det här är en dålig idé. Om det är förläggaren som har ansvaret så innebär det att förlaget måste gå in och styra hårdare vad som står i texten. Författaren kan alltså inte få sista ordet, och den fria konsten (om det nu finns någon sådan och om man nu ska vara lite pretto) är hotad.  Bokförläggaren Kristoffer Lind säger till exempel att ”vi kommer att få en mer förlagsstyrd och försiktigare litteratur”.

Men det som inte framgår i artikeln och som jag undrar är: Vad är bakgrunden till det här förslaget? Vilka är argumenten för att flytta över ansvaret till förlaget? Är det någon som är insatt och kan berätta mer?

2 kommentarer

  1. Det låter ju inte riktigt klokt att flytta över ansvaret av en boks innehåll från författaren till förläggaren. Det är ett riktigt stort hot mot författarens rätt att styra innehållet i sin berättelse till ditt vart hon eller han vill ha. Jag kan se en kulturell likriktighet av texter som är en fara för demokratin, konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Jag skulle också vilja veta vem eller vilka som står bakom ett sådant eventuellt förslag. Förresten om ett sådant förslag går genom: vem är det då som är författaren det litterära verket? Det kan ju inte vara författaren om förläggaren styr innehållet i manuset.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest

Share This