Ett bidrag till en snällare (affärs)värld

Svenska Dagbladet har en artikel i dag om att snällt företagande lönar sig. Så här står det i ingressen: ”Det går inte alltid så snällt till i näringslivet. Men suget efter ett snällare klimat verkar finnas där. Stefan Einhorn fortsätter sin snällhetsturné på företagen och i vår har det kommit nya böcker i ämnet.”

En av de nya böckerna är förstås min bok Den snälla företagaren och jag tipsar i SvD-artikeln hur man kan göra för att vara en snäll företagare. En av de viktigaste poängerna med artikeln är att det är inne att vara snäll. Och det är en poäng som jag själv också gärna gör: I dagens snabbsnurrande samhälle är det både enkelt och viktigt att vara snäll. Det är enkelt eftersom flera av de sociala medierna har inbyggda funktioner som underlättar att dela med sig av bra saker som andra gör. Det är viktigt eftersom information sprids så snabbt, vilket ökar transparansen, som det så finns heter. Det blir helt enkelt väldigt tydligt vem du är och vad du står för, och om du beter dig dåligt kan du räkna med att ryktet sprids snabbt.

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att SvD uppmärksammar det här med snällheten – och till och med gör det till en spaning att snällhet ligger rätt i tiden. För det är ju det här jag vill med boken: sprida budskapet om att snällhet lönar sig. Och att en av de stora dagstidningarna skriver om det är förstås ett viktigt sätt att sprida budskapet. Du som brukar läsa den här bloggen vet att jag brukar tjata om att det bästa med snällhet är att det smittar. Forskning visar att det räcker med att höra talas om snällhet (till exempel läsa om det i tidningen) för att lusten att utföra snälla handlingar ska öka. Det betyder förhoppningsvis att (affärs)världen nu har blivit en liten aning snällare när folk har läst om snällhet i sin morgontidning. Och det är precis vad jag vill!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest

Share This