Kreativitet på på lek och allvar

”Att vara lekfull och seriös på samma gång är fullt möjligt och definierar det ideala mentala tillståndet.” Orden kommer från John Dewey, som Pia Sundhage citerade i sitt sommarprogram.  Det stämmer bra in på hur jag ser på kreativitet. Lekfullheten är en förutsättning för skapandet. Att kliva utanför ramarna, att följa sina impulser, att våga utforska en ny idé – och att kanske behöva förkasta den. Allt det här handlar om att leka. Den dagen vi slutar leka tror jag att kreativiteten dör. Kanske finns det till och med ett likhetstecken mellan kreativitet och lek?

Samtidigt behövs allvaret. För att jag ska kunna skapa behöver jag struktur. Verktyg som kanske verkar tråkiga – som synopsis, checklistor och kunskap om litteratur – är en viktig grund för att gå från lösa idéer och ord till ett sammanhängande manus.

Allvar och lek. För mig är båda delarna lika viktiga för att få ihop en bok. Och jag strävar ständigt efter en balans mellan dem – inte minst för att jag vill ha roligt på vägen mot det färdiga manuset. Det vore spännande att veta hur andra författare och skapande personer ser på allvar och lek! Hur ser balansen mellan dem ut i din kreativa process? Sätter du likhetstecken mellan kreativitet och lek?

1 kommentar

  1. Fin och träffande text! säger jag som kristen – i tron på en skapande Gud – och som fritidspedagog – yrket där man får kombinera just detta och så mycket annat på ett så underbart både kreativt och högst allvarligt, utvecklande sätt. Både som religiös och professionell i skolan så är det just i detta spänningsfält som våra viktigaste verktyg kommer fram – lek, humor och medskapande i balans mellan kaos och struktur. Kyrkans liturgi ger goda förutsättningar för vad man brukar kalla för att leka inför Guds ansikte.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Pin It on Pinterest

Share This