Vad är passiv inkomst?

Passiv inkomst, vad är det egentligen? Som jag definierar det så är det inkomst som är frikopplad från arbetad tid. Med det menar jag att det inte finns något direkt samband mellan hur mycket du jobbar och hur mycket pengar du tjänar.

Indirekt är sambandet ofta stort ändå – de flesta som har höga passiva inkomster har jobbat hårt för att få det.

Kan ge högre timersättning

Ett av målen med att bryta kopplingen mellan inkomst och arbetad tid är oftast att inkomsten per timme ska bli högre än en traditionell inkomst som är direkt kopplad till tid, till exempel en anställning eller ett konsultuppdrag där du förväntas jobba ett visst antal timmar (per dag, vecka, månad eller sammanlagt).

Skalbar inkomst

Ett annat sätt att prata om passiv inkomst är att använda ordet skalbarhet. En passiv inkomst som är skalbar går att skala upp utan att du jobbar mer. Ett exempel är att om du håller en kurs där du fysiskt är på plats och träffar dem som du håller kursen för så kan du bara ta betalt för en kurs i taget. Du kan bara ta betalt för det du gör en gång. Om du i stället håller en onlinekurs som är automatiserad så kan hur många som helst gå kursen samtidigt utan att du behöver vara på plats rent fysiskt eller göra något i realtid. Du gör jobbet med att förbereda kursen en gång men du kan ta betalt för den många gånger.

Det går inte alltid att sätta likhetstecken mellan skalbara intäkter och passiva intäkter. Om du håller onlinekursen i realtid gör du arbetet med att hålla kursen varje gång; det är alltså en aktiv inkomst. Men du kan ha hur många deltagare som helst på varje kurs och därmed få mer inkomster utan att jobba mer. Då är kursen skalbar men inte passiv.

Passiv inkomst kräver aktivt jobb

Som jag ser det har passiva inkomster två faser:

  1. aktivt jobb
  2. passiv inkomst.

Man kan diskutera om passiv inkomst är ett bra uttryck när inkomsterna oftast har inneburit massor av aktivt och hårt arbete. Men jag använder det ändå, eftersom uttrycket har fått spridning och många känner till det – och dessutom har jag inte inte hittat något riktigt bra alternativ.

Finns det något bättre uttryck?

Ett annat uttryck som jag har sett, och som tar fasta på skalbarheten, är hävstångsinkomst. Inte så dumt, men inte så etablerat – och det är inte självklart vad det betyder. Kristina Svensson använder ibland uttrycket senarelagda intäkter. Det är också ett bra sätt att förklara vad det innebär, men där får man inte med skalbarheten och att inkomsterna förhoppningsvis inte bara sker senare utan även blir större.

Finns det passiva inkomster som inte kräver arbetsinsats?

Finns det då passiva inkomster som inte kräver att man jobbar först, utan som bara trillar in av sig själva? Det låter ju som en dröm, och personligen har jag inga sådana inkomster i sikte. Skulle ett arv kunna räknas som passiv inkomst? Ett stipendium kanske – men oftast kräver det också någon typ av arbete, allt från att söka stipendiet till att man redan har varit verksam i flera år inom sitt gebit och därför får stipendiet för att utvecklas ytterligare.

Investeringar tycker jag inte kan räknas dit heller. De är också passiva inkomster som man har jobbat för. De kräver dels att man har fått pengarna någonstans ifrån, dels att man gör jobbet med att investera pengarna. Självklart kan man hävda att någon annan kan investera pengarna åt en, men då är det en tjänst man får eller betalar för, precis som du skulle kunna betala någon för att ta fram en onlinekurs eller förbereda någon annan passiv inkomst åt dig om du är stadd vid kassa. Du behöver använda en eller flera av de tre parametrarna tid, jobb eller pengar för att skapa passiva inkomster.

Två frågor till dig

Jag har två frågor från det här inlägget. Svara gärna i en kommentar om du vill:

  1. Tycker du att uttrycket passiva inkomster fungerar eller vill du hellre kalla det något annat? Vad?
  2. Känner du till – eller kan du komma på – passiva inkomster som inte kräver någon arbetsinsats?

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest

Share This