Välj rätt affärsmodell för ditt företag

Affärsmodellen i mitt företag har i alla år varit att ta uppdrag som konsult. Min utbildning är examinerad språkkonsult i svenska. Det är ganska vanligt att vi språkkonsulter startar eget företag, och då är konsultmodellen standard. När jag startade eget för 20 år sedan funderade jag aldrig ens på att det kunde finnas alternativ till det.

Parallellt med företagandet började jag skriva böcker. Författare har en annan affärsmodell: att skriva en bok – att ta fram en produkt – en gång och sedan sälja den till många. Affärsmodellen tilltalade mig mycket, och under många år var mitt mål att på sikt göra författarjobbet till den största delen av min inkomst.

Hösten 2016 tog jag fram min första onlinekurs, Skriv tydliga texter, som fortfarande är min mest sålda kurs och en viktig del i mina passiva inkomster. Vid det laget hade jag börjat intressera mig mer för passiva inkomster, och planen var att på sikt göra passiva inkomster – främst onlinekurser och böcker – till den största delen av min inkomst.

Jag byter affärsmodell

Det var först 2021 som jag fullt ut fick upp ögonen för onlineföretagande som affärsmodell. Att jag vill att det ska vara mitt huvudsakliga sätt att tjäna pengar. Min plan just nu är att mina främsta inkomstkällor ska vara onlinekurser och kanske ett medlemsprogram.

Jag tror att kurserna kommer att vara en blandning av passiv och aktiv inkomst, alltså självstudiekurser som rullar på av sig själva respektive kurser där jag är aktiv som kursledare. Om jag startar ett medlemskap kommer jag att vara aktivt närvarande där. Gemensamt för alla kurser och medlemskap är att det är skalbara inkomster. Jag säljer alltså inte min tid som när jag jobbar som konsult, där min tid begränsar min inkomst. I stället blir min inkomst större ju fler kursdeltagare eller medlemmar jag har – utan att jag behöver lägga mer tid. Det här är en affärsmodell som jag tycker känns mycket mer hållbar i längden. Håll tummarna för att jag får till den!

Jag vill även fortsätta att skapa andra passiva inkomster vid sidan av kurserna. Och det finns inget som hindrar att jag även tar uppdrag som språkkonsult. Förutom att min tid är begränsad då. 😀

Fatta ett genomtänkt beslut om din affärsmodell

Det finns flera olika affärsmodeller. Läs på, lär dig av andra företagare och fundera över vilken som är rätt för dig. Kanske är det inte alls den modell som du använder idag.


I februari 2022 firar jag 20 år som företagare! För att fira det bjuder jag på 20 företagartips under hela månaden. Du hittar tipsen här på bloggen, på Instagram och på LinkedIn.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Pin It on Pinterest

Share This