Egenutgivare: var noga med kvaliteten!

Något som många verkar vara överens om – och jag kan bara hålla med – är att man som egenutgivare behöver vara extra noga med kvaliteten i alla delar av bokproduktionen.

Det finns fortfarande människor som tycker att egenutgivna böcker är sämre än böcker utgivna på traditionella förlag. Låt dem inte få rätt! Visa dem att en egenutgiven bok kan vara lika professionell som en bok utgiven på ett traditionellt förlag. På så sätt bidrar du till att förbättra egenutgivares rykte. Det är bra för egenutgivare i stort, för försäljningen av din bok och för ditt personliga varumärke som författare.

Några saker att tänka på för dig som vill ge ut en bok med hög kvalitet:

  • Se till att berättelsen håller. Ta hjälp av en lektör eller låt några kloka personer i ditt nätverk läsa manuset och säga om det är en bok eller inte. I just det här fallet duger det inte att fråga de vänner som alltid peppar och säger att det du gör är bra – även om de är guld värda i många andra sammanhang.
  • Ha ett professionellt bokomslag. Om du inte själv är formgivare eller har talang och kunskap inom området så behöver du anlita någon som gör omslaget. Har du begränsad budget får du vara kreativ. Kan du erbjuda dina egna tjänster till en formgivare i gengäld mot att hen formger ditt omslag? Kan du anlita en formgivarstudent som gör det billigt, kanske som en del av sin utbildning?
  • Gör en snygg inlaga. Vet du inte själv hur man gör så kan du lära dig, men det kan vara en stor fördel att be en formgivare att göra en mall – eller titta på det färdiga resultatet och påpeka om det är något du behöver ändra på. Har du budgeten så kan du låta en formgivare sätta inlagan.
  • Låt en redaktör omarbeta texten. Att betala en redaktör kan vara en stor kostnad, men ofta är det nödvändigt. Kanske särskilt om du skriver skönlitteratur behöver du en utomstående som ger detaljerad återkoppling på texten. Man blir alltid blind för sin egen text. Har du begränsad budget, se punkten om omslagsformgivare ovan.
  • Anlita en korrekturläsare. Texten behöver korrekturläsas av en professionell korrekturläsare, och även om du skulle råka vara korrekturläsare själv så kan du inte korrekturläsa din egen text. Se till att det är den slutliga texten, alltså den formgivna inlagan, som blir korrekturläst. Det smiter lätt in fel i de sista stadierna av redigeringen och formgivningen.

Glömde jag något nu? Vad mer är viktigt för att ge ut en bok som håller hög kvalitet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *