Framgång handlar om att vara där

I Eva Hillereds bok Lathund för låtskrivare hittar jag följande citat:

”För att citera Woody Allen:”90 percent of success is showing up.” Så börja med att “vara där”, ge ditt låtskriveri utrymme. Om du passivt väntar på att inspirationen ska infinna sig så kanske det aldrig blir en låt fastän du hade en så bra idé.”

Det här är, som du kanske minns, en av mina käpphästar: Inspiration är (oftast) inget som kommer till dig utan att du gör något. Du måste förtjäna inspirationen. Att ”vara där” tycker jag är en bra beskrivning av hur det funkar. Som jag ser det finns det flera sätt att vara där. Ett är att helt enkelt skriva. Sitt på stolen, ha fingrarna på tangentbordet och skriv ett ord i taget. Även om det känns trögt och oinspirerat. Det går att skriva sig ur en eventuell skrivsvacka.

Ett annat sätt att vara där är att vara framåtlutad. Dels innebär det att du söker dig till sammanhang där idéerna kan finnas, till exempel läser en bok, ser på film eller lyssnar på en föreläsning med en inspirerande författare. Dels innebär det att du har antennerna riktade på det du behöver idéer till – kanske en historia till en kommande roman.

Har du andra sätt att ”vara där”? Berätta gärna i en kommentar!

Är du framåtlutad eller tillbakalutad?

Med risk för att verka tjatig tänker jag återknyta till senaste avsnittet av Babel igen. Kulturjournalisten Martin Aagård pratade om två olika typer av bokläsande: man kan läsa framåtlutad eller tillbakalutad. Ett framåtlutat läsande är att man sitter vid tangentbordet och läser, man klipper och klistrar, sparar och använder texten på olika sätt. Ett tillbakalutat läsande handlar snarare om att softa i soffan med en pappersroman.

Det här kan vi förstås överföra även till konsumtion av andra medier och för den delen annan typ av konst än just litteratur. För visst finns det olika slags konsumtion som fyller olika syften. När jag tittade på nämnda Babel-avsnitt var jag uppenbarligen framåtlutad: jag var beredd att ta till mig och föra vidare, i det här fallet blogga om, det som sades. På sistone har jag märkt att jag har en mer och mer framåtlutat konsumtion: jag vill gärna föra vidare och utveckla den information som jag konsumerar för att skapa en fortsatt dialog kring den och därmed få nya idéer och infallsvinklar. Som jag kan använda i mitt skapande och föra vidare igen. Och så vidare, ni hajar.

Men den andra typen av informationsintag , den tillbakalutande, fyller också en viktig funktion. Kanske främst en avkopplande sådan. Att krypa upp i soffan under en filt med en god bok är avkopplande och viktigt för återhämtningen. Men så plötsligt lutar jag mig framåt igen: vilken snygg formulering författaren gjorde! Hur kan jag vidareutveckla den och använda den i mitt eget skapande? Jag ägnar mig alltså åt tillbakalutat och framåtlutat informationsintag i en salig blandning.

När är du famåtlutad? Och när är du tillbakalutad? Skiljer du de två funktionerna åt eller tenderar du att blanda?

Pin It on Pinterest